O NAS - Historia SMF


Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Sosnowcu, powstało pod koniec 2005 r. Miejski Klub im. Jana Kiepury udzielił wsparcia lokalowego i finansowego nowemu Stowarzyszeniu, działającemu równocześnie jako sekcja Klubu do początku 2016 r.
Głównym założeniem powstałego Stowarzyszenia było zrzeszenie grupy sympatyków fotografii z Sosnowca i wspólna działalność, polegająca na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. SMF skupia miłośników fotografii na różnym poziomie zaawansowania, amatorów chcących doskonalić swe umiejętności. Siłą grupy jest jej różnorodność. Znajdujemy tu pełne zróżnicowanie wieku, zawodów, doświadczeń życiowych i zainteresowań. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji o sztuce fotografii.
Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem plenerów i wystaw fotograficznych. Oprócz wystaw w Sosnowcu eksponowali swoje fotografie w Sławkowie, Olkuszu, Pilicy, Łazach, Radomsku, Bielsku-Białej, Szymbarku, Rybniku.
Do 2016 r. nad regularną pracą członków grupy oraz nad doborem materiału do wystaw i ich poziomem czuwał Zbigniew Podsiadło – opiekun artystyczny grupy, artysta fotografik z ogromnym doświadczeniem i międzynarodową sławą.
Swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, SMF wnosi znaczący wkład w rozwój zagłębiowskiej kultury fotograficznej.
tekst: Joanna Bratko-Lityńska

Brak komentarzy: