Członkowie Stowarzyszenia

Opiekun artystyczny: 

Prezes: Joanna Bratko-Lityńska   -   Galeria

Członkowie:

Zdzisław Biernaś   -    Galeria

Adam Bit - Galeria

Jacek Chmiest   -    Galeria

Ewa Chrapka  -  Galeria

Jerzy Chrapka - Galeria

Ireneusz Czechowicz   -    Galeria

Jadwiga Grzyb - Galeria

Katarzyna Dworaczek - Galeria

Dawid Juszczyk     -   Galeria

Joanna Kawoń   -    Galeria

Michał Kusiak   -    Galeria

Marek Lityński   -  Galeria

Zbigniew Nobis - Galeria

Wojciech Skórka   -    Galeria

Waldemar Śledzikowski - Galeria
 
Teresa Solarz   -  Galeria

Wiesława Stawarz   -  Galeria
Aleksandra Wójcik   -    Galeria

Zbigniew Zdzienicki   -  Galeria


Członkowie wspierający:

Urszula Sajdak


Kandydaci:

Urszula Iwan

Janusz Rasała