Członkowie Stowarzyszenia

Opiekun artystyczny: 
Prezes: Jerzy Chrapka - Galeria
Członkowie:
Zdzisław Biernaś - Galeria
Adam Bit - Galeria
Jacek Chmiest - Galeria
Ewa Chrapka - Galeria
Ireneusz Czechowicz - Galeria
Jadwiga Grzyb - Galeria
Katarzyna Dworaczek - Galeria
Dawid Juszczyk - Galeria
Joanna Kawoń - Galeria
Michał Kusiak - Galeria
Marek Lityński - Galeria
Zbigniew Nobis - Galeria
Wojciech Skórka - Galeria
Waldemar Śledzikowski - Galeria
Teresa Solarz - Galeria
Wiesława Stawarz - Galeria
Aleksandra Wójcik - Galeria
Zbigniew Zdzienicki - Galeria
Urszula Iwan -
Tadeusz Łazarz -

Członkowie wspierający:
Urszula Sajdak


Kandydaci:
Janusz Rasała

Byli Członkowie:
Joanna Bratko-Lityńska - Galeria